Volmachten

Ons zusterbedrijf Kettlitz Wulfse Volmachten is een gevolmachtigd agent. Dat wil zeggen dat Kettlitz Wulfse Volmachten van een aantal verzekeraars de bevoegdheid heeft gekregen om namens deze verzekeraars nieuwe verzekeringen te accepteren, de administratie van lopende verzekeringen te voeren en schadeclaims af te wikkelen. 

Goede verzekeringsvoorwaarden, een marktconforme premie en waar nodig maatwerk. Dat zien wij als belangrijke elementen van de verzekeringsoplossingen die wij u willen adviseren, in combinatie met kwaliteit en service op het gebied van polisadministratie en snelle schadeafhandeling.

Met Kettlitz Wulfse Volmachten kunnen we dat allemaal prima voor u regelen. Wij toetsen bovendien regelmatig of de producten die wij in ons volmachtbedrijf kunnen aanbieden concurrerend zijn. Hiermee zorgen we voor een combinatie van prima producten en een complete en snelle service daaromheen. Daarom brengt Kettlitz Wulfse Verzekeringen uw verzekeringen veelal onder in ons volmachtbedrijf als dat voor u passend is. Advisering op basis van een analyse van de gehele markt voeren wij uitsluitend uit als dat schriftelijk met u is overeengekomen.

Het financiële risico van in volmacht gesloten verzekeringen wordt gelopen door de verzekeraars. Zij blijven altijd aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de verzekeringsovereenkomst die u via Kettlitz Wulfse Volmachten met hen bent aangegaan.

Klik hier voor meer informatie over Kettlitz Wulfse Volmachten.