NLG Arbo

Misschien weet u het wel? Als ondernemer bent u wettelijk verplicht om voor goede arbeidsomstandigheden te zorgen. En uw ziekteverzuimbeleid moet op orde zijn. Kiest u voor standaard arbodiensten of maatwerk? Met NLG Arbo kiest u voor de beste oplossing. Vanzelfsprekend passend bij de aard en grootte van uw onderneming.

NLG Arbo is de specialist in het voorkomen en oplossen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Dus wordt iemand een keer ziek, dan helpt uw persoonlijke casemanager direct. Zodat u snel weer verder kunt.

Hieronder een aantal kenmerken van NLG Arbo:

  • Wij voeren de regie over het gehele verzuimproces. De casemanager neemt de verantwoordelijkheid niet over van werkgever en werknemer maar blijft alert op de te nemen stappen. De werkgever kent zijn werknemers en de casemanager is sparringpartner en adviseur.
  • Onze visie is activerend. Niet-medische factoren in het verzuim worden niet gemedicaliseerd. Dit bekort het verzuim. Langdurig verzuim is schadelijk voor alle partijen dus het uitgangspunt is: benutten wat de werknemer nog wél kan.
  • Eén digitaal verzuimdossier voor werkgever, casemanager en bedrijfsarts waarbij de privacywetgeving geborgd is.
  • Wij bieden werkgever én werknemer ook diverse preventieve diensten om verzuim te voorkomen en te verminderen, van het implementeren van verzuimbeleid tot coaching.
  • Onze lijnen met bedrijfsartsen, verzekeraars en andere dienstverleners zijn kort! De hoge kwaliteitseisen die wij aan onze samenwerkingspartners stellen worden periodiek geëvalueerd. Uw verzekeraar zorgt voor maandelijkse, soepele afhandeling van schade-uitkeringen. Uw casemanager spreekt uw verzuim-, WGA- en pensioenverzekeringen aan op medefinanciering van een interventie.
  • U maakt geen onnodige kosten. De bedrijfsarts en andere deskundigen worden pas ingeschakeld als dat ook echt meerwaarde heeft.

Meer weten? Caroline Urbanus helpt u graag verder.

Caroline Urbanus

Caroline Urbanus

T: 030 – 60 70 743
nieuwegein@nlg-arbo.nl