Bedrijfsverzekeringen

U bent ondernemer en bezig met het runnen van uw bedrijf. Daarbij denkt u natuurlijk na over risico’s die het voortbestaan of de winstgevendheid van uw bedrijf negatief kunnen beïnvloeden.

Het effectief en financieel zo scherp mogelijk managen en afdekken van uw risico’s vraagt om een ondernemende en deskundige blik. Er verandert voortdurend zoveel dat het voor veel ondernemers bijna niet te doen is om goed in te schatten of alles op dit gebied goed genoeg is geregeld.

Daar helpen wij graag bij.

Ons advies over bedrijfsrisico’s en de beste manieren om u hiertegen te verzekeren, verdelen wij in vier domeinen:

Schadeverzekeringen
Verzekeringen waarmee u bezit of vermogen beschermt, zoals autoverzekeringen, gebouwen- en inventarisverzekeringen, bedrijfsschadeverzekeringen, cyberverzekeringen, CAR-verzekeringen, rechtsbijstandverzekeringen en dergelijke.

Aansprakelijkheidsverzekeringen
Verzekeringen waarmee u vermogen beschermt tegen aanspraken van derden, zoals de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen.

Personele verzekeringen (zoals zorg- en inkomensverzekeringen)
Verzekeringen waarmee u gezondheid of inkomen beschermt, zoals zorgverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, ziekteverzuimverzekeringen en WIA-gerelateerde verzekeringen.

Levensverzekeringen en bancaire producten
Risico’s hangen vaak met elkaar samen. Wij vinden dat ondernemers risico’s en verzekeringen meer integraal moeten bekijken. Zo hebben wij voor een aantal branches specifieke polissen ontwikkeld die rekening houden met risico’s die in hun branche het meest voorkomen. Ook voor uw bedrijf kunnen wij een specifiek aanbod ontwikkelen.

Voorbeelden:

De risicomanager voor supermarkten De risicomanager voor supermarkten
De risicomanager voor supermarkten

Verschillende supermarktondernemers, verschillende behoeften. Wat past bij u?

Een Expert voor uw Expert winkel Een Expert voor uw Expert winkel
Een Expert voor uw Expert winkel

Een complete bedrijfsverzekering voor uw Expert winkel(s) met de Expertisepolis “Wij begrijpen ‘t”

Scherp zicht op uw verzekeringen Scherp zicht op uw verzekeringen
Scherp zicht op uw verzekeringen

Een scherpe bedrijfsverzekering voor u als opticien en/of audicien in samenwerking met de Optitrade

Hulp en dekking bij een datalek! Hulp en dekking bij een datalek!
Hulp en dekking bij een datalek!

Per 1 januari 2016 is de Meldplicht datalekken van kracht. Bij een datalek in uw organisatie kunt u denken aan…

Verzekeringen in volmacht

Goede verzekeringsvoorwaarden, een marktconforme premie en waar nodig maatwerk. Dat zien wij als belangrijke elementen van de verzekeringsoplossingen die wij u willen adviseren, in combinatie met kwaliteit en service op het gebied van polisadministratie en snelle schadeafhandeling. Met Kettlitz Wulfse Volmachten kunnen we dat allemaal prima voor u regelen. Wij toetsen bovendien regelmatig of de producten die wij in ons volmachtbedrijf kunnen aanbieden concurrerend zijn. Hiermee zorgen we voor een combinatie van prima producten en een complete en snelle service daaromheen. Daarom brengt Kettlitz Wulfse Verzekeringen uw verzekeringen veelal onder in ons volmachtbedrijf als dat voor u passend is. Klik hier voor meer informatie over Kettlitz Wulfse Volmachten.