Kettlitz Wulfse Verzekeringen en de AVG

Onze dienstverlening

Directie en medewerkers van Kettlitz Wulfse Verzekeringen laten zich in hun dagelijkse handelen leiden door de belangen van de relatie voor wie wij optreden.

Ons kantoor is aangesloten bij:

  • Adfiz, adviseurs in financiële zekerheid
  • Erkenningsregeling RMIA/RAIA (Registermakelaars/adviseurs in Assurantiën)
  • Erkenningsregeling RPA (Register Pensioen Adviseur)

Ons lidmaatschap van Adfiz en erkenning als RMIA betekent dat wij handelen met inachtneming van de Code Onafhankelijk Advies, de Integriteitscode en de Gedragscode RMIA (hieronder te downloaden)

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiele Instellingen (GVPFI)

Onze assurantieadviseurs zijn goed opgeleid en onderhouden hun kennis via permanente educatie. Wij besteden daarnaast veel aandacht aan opleiding. Een aantal van onze medewerkers beschikt over een erkende deskundigheid, zoals:

  • RegisterMakelaar in Assurantiën RMIA
  • RegisterAdviseur in Assurantiën RAIA
  • Register Pensioen Adviseur (RPA)

Ons bedrijf beschikt over een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Een uitgebreide beschrijving van onze dienstverlening leest u in onze Dienstenwijzer. U weet dan wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. U kunt de Dienstenwijzer hieronder downloaden.

Op onze dienstverlening zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. De actuele versie van onze Algemeen Voorwaarden kunt u hieronder downloaden.

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

Klik hier om het document te downloaden.
Klik hier om de Privacyverklaring in te zien

Beloning medewerkers Kettlitz Wulfse

De beloning van onze medewerkers bestaat uit een vast salaris. De vaste salarissen zijn bij ons bedrijf marktconform. Er zijn geen variabele beloningen waardoor onze medewerkers worden gestimuleerd hun eigen belang boven dat van onze klanten te stellen. Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op integer, solide en klantgericht handelen. Deze beoordeling bepaalt mede de hoogte van het salaris.

Adfiz
Ons kantoor is lid van Adfiz,de grootste branchevereniging van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland. Financieel dienstverleners die lid zijn van Adfiz kiezen er voor zich kwalitatief te onderscheiden. Zij kiezen er met hun lidmaatschap actief en vrijwillig voor te voldoen aan een aantal lidmaatschapseisen, die hen onderscheidend maken in de markt en die de consument meer zekerheid geven. Zij onderwerpen zich onder meer aan gedragscodes op het gebied van onafhankelijkheid van advies en integriteit.
www.adfiz.nl
  Autoriteit Financiële Markten
De AFM voert de Wet financieel toezicht (Wft) uit en houdt toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd en heeft een wettelijke vergunning om te adviseren en te bemiddelen in financiële diensten.
www.afm.nl
Kifid
Ons kantoor besteedt voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus. Zo kennen wij een interne klachtenprocedure, zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en onderschrijven het reglement. Klik hier voor meer informatie over Kifid of kijk op hun website.
www.kifid.nl
Registermakelaar in Assurantiën
De doelstelling van de Erkenningsregeling voor de Registermakelaar is om de kwaliteit van de dienstverlening transparanter te maken en de klant een garantie voor deskundigheid te bieden. Een Registermakelaar in Assurantiën hecht veel waarde aan vakbekwaamheid en de kwaliteit van de dienstverlening.
www.rmia.nl
Registeradviseur in Assurantiën
De doelstelling van de Erkenningsregeling voor de Registeradviseur in Assurantiën is om de kwaliteit van de dienstverlening transparanter te maken en de klant een garantie voor deskundigheid te bieden. Een Registeradviseur in Assurantiën hecht veel waarde aan vakbekwaamheid en de kwaliteit van de dienstverlening.
www.raia.nl
Registerpensioenadviseur
De Registerpensioenadviseur (RPA) heeft diepgaande kennis op het gebied van individuele en (semi-) collectieve pensioenregelingen in actuariële, financiële, juridische en fiscale zin. De RPA beschikt over voldoende (actuele) kennis en vaardigheden om zelfstandig op HBO-niveau te adviseren en te communiceren over het ontwerpen, wijzigen, introduceren en beheren van pensioenregelingen en andere inkomensvoorzieningen.
www.rpa.nl