Klachtmelding

Wij besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus. Zo kennen wij een interne klachtenprocedure en zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Wanneer u een klacht heeft, verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen en aan ons te verzenden. Wij nemen dan snel contact met u op!

Indien u een klacht heeft over uw zorgverzekering kunt u de klacht ook eerst aan ons sturen via onderstaand formulier. Uiteraard zullen wij ons best doen uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Indien u desondanks toch ontevreden blijft kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Uw klacht beschouwen wij op dat moment als een geschil. Voor de termijnen waarbinnen u zich dient te wenden tot de SKGZ verwijzen wij u naar www.skgz.nl.Geslacht *
ManVrouw

AdresBeveiliging

Graag alle velden met * altijd invullen

 

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

In het geval u besluit om uw klacht of geschil aanhangig te maken bij de SKGZ bent u verplicht ons eerst in de gelegenheid te stellen de zaak te heroverwegen. Bij de SKGZ bemiddelt eerst de Ombudsman Zorgverzekeringen in uw zaak. Als bemiddeling niet het door u gewenste resultaat heeft gehad of als bemiddeling geen zin heeft, kunt u de zaak voorleggen aan de geschillencommissie Zorgverzekeringen van de SKGZ. De geschillencommissie brengt een bindend advies uit. Over de kosten, de status en de gevolgen van het bindend advies verwijzen wij u naar de website van de SKGZ.

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Postbus 291
3700 AG Zeist
T 088 900 6 900
F 088 900 6906
E info@skgz.nl
www.skgz.nl

Europese Commissie
Ook kunt u uw klacht of geschil indienen via de website van de Europese Commissie.