Beloning medewerkers Kettlitz Wulfse

De beloning van onze medewerkers bestaat uit een vast salaris. De vaste salarissen zijn bij ons bedrijf marktconform. Er zijn geen variabele beloningen waardoor onze medewerkers worden gestimuleerd hun eigen belang boven dat van onze klanten te stellen. Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op integer, solide en klantgericht handelen. Deze beoordeling bepaalt mede de hoogte van het salaris. Op individuele basis kan bij uitzonderlijke prestaties (niet financiële criteria) een extra beloning worden uitgekeerd. In 2016 bedroeg deze voor alle medewerkers bij elkaar € 0,-.

Artikel 1:120 lid 2a van de Wet op het financieel toezicht (vermelding aantal medewerkers met salarissen boven € 1 miljoen) is op ons bedrijf niet van toepassing.
“a. hoeveel onder haar verantwoordelijkheid werkzame natuurlijke personen een totale jaarlijkse beloning van 1 miljoen euro of meer ontvangen, alsmede het bedrijfsonderdeel waar zij in hoofdzaak werkzaamheden voor verrichten.”